Om Anne Schinrud

Anne Schinrud
• Høyere utdannelse innen musikkvitenskap, sosialpedagogikk og nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo)
• 13 år i internasjonal cruisevirksomhet med ansvar for underholdning og passasjerservice (Fred. Olsen Cruise Lines)
• Arrangementssjef og stedfortredende direktør i Gamle Logen, Oslo
• Executive Producer for Nick Grace Management AS
• Etablerte og drev Nordic Artist i Norge
• Etablerte Schinrud Productions i januar 2001