Arrangementer for næringslivet

Bildetekst.

Bildetekst.

• Abelfesten på Videnskapsakademiet (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013)

• Jubileumsfest og årsfest for Kommunalbanken på Akershus Festning med konserter i Slottskirken og festmiddag i Fanehallen (2011 og 2012)

• Julearrangement for DNB konsern og DNB Energy på Akershus Festning med konserter i Slottskirken og festmiddag i Fanehallen og Ridehuset (2010, 2011 og 2012)

• Citykonferansen på Radisson SAS Holberg Plass (2004 og 2006 for Bladet Næringseiendom)

• Agneskonferansen, utendørsarrangement med faglig program, bespisning og underholdning på Agnes industritomt (2005 for Agnes Utvikling, Alfa Eiendom og PrintNet)

• Arrangement for Nexans’ ledergruppe (2003, 2004)

• Funksjonshemmedes år, stort ungdomsarrangement på Rådhusplassen (2003, for Sosial-og Helsedirektoratet)

• Frokostkonsert til åpningen av NORSKE BILDER for Dagens Næringsliv, TV2 og Galleri Brandstrup (2001, Gamle Logen)